صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول: بانک رفاه کارگران 23,065,817,633,270
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: سبدگردان کاریزما تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری 22,963,822
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 27,036,178 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,596
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,277
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,442
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود